دستگاه لمپرت مدل B

۰ تومان

اضافه به سبد

نسبت به مدل A از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و دارای صفحه مانیتور تلسکوپی میباشد

جزئیات بیشتر

نسبت به مدل A از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و دارای صفحه مانیتور تلسکوپی میباشد